Reference

  • Realizovali jsme montáž antén ve více než 750 rodinných domech, 100 bytových domech.